POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

El responsable del tractament és TALLERS F. GARCÍA S.A..
La finalitat de la recollida de dades és la de poder atendre les vostres qüestions, sense cedir les vostres dades a tercers. Té dret a saber quina informació tenim sobre vostè, corregir-la o eliminar-la tal com s’explica a la nostra Política de Privadesa.

En el marc de la relació de prestació de serveis en l’àmbit de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta, així com al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals TALLERS F. GARCÍA S.A. garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol mena que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La Política de Protecció de Dades de TALLERS F. GARCÍA S.A. descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el Responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial, i és capaç de demostrar-ho davant de les autoritats de control corresponents.
Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts al RGPD, en aquest sentit TALLERS F. GARCÍA S.A. ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

Responsable del tractament: Qui som?
Denominació: TALLERS F. GARCÍA S.A.
CIF: A58578840
Adreça: P.I. Can Mora Nord C/ Europa núm. 18, 08459 Sant Antoni de Vilamajor, BARCELONA
Telèfon: 938453206
Correu electrònic: info@talleresfgarcia.es
Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona……..; Tom 10078…….; Llibre .9174…….; Foli .160…….; Secció .2…..; Full 117512………….; Inscripció ……1..

 

Finalitat del tractament: Per què utilitzarem les vostres dades?
Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants a la web de TALLERES F. GARCÍA S.A. o al seu personal, seran inclosos en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de TALLERES F. GARCÍA S.A., imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no fer perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

Legitimitat del tractament: Per què necessitem les vostres dades?
a) Relació contractual: És la que aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis.
b) Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantege i per gestionar el cobrament de les quantitats degudes.
c) El seu consentiment: Si sou usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura al formulari de contacte, ens autoritzeu que us remetem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

Destinataris: Amb qui compartim les vostres dades?
No cedim les vostres dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les vostres dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a lAgència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.
En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la vostra informació personal a altres entitats, us sol·licitarem prèviament el vostre permís a través d’opcions clares que us permetran decidir sobre això.

Comunicació: On podríem enviar les teves dades?
No farem transferències internacionals de les vostres dades personals per a cap de les finalitats indicades.

Conservació: Quant de temps mantindrem les vostres dades?
Només conservarem les vostres dades personals durant el temps que resulti necessari per aconseguir les finalitats per a les quals van ser recollides. A l’hora de determinar el període de conservació oportú, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en aquest Avís de Privadesa i Política de galetes.

En aquest sentit, TALLERES F. GARCÍA S.A conservarà les dades personals una vegada acabada la seva relació amb vostè, degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que es puguin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat.
Un cop bloquejades, les seves dades resultaran inaccessibles per a TALLERS F. GARCÍA S.A, i no seran tractades excepte per a la seva posada a disposició a les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Seguretat: Com protegirem les vostres dades?
Fem servir tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem davant de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposades les dades. No obstant això, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que feu de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzeu a la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privadesa i en el cas que contractem tercers per prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditar-los per verificar-ne el compliment.

Els vostres drets: Quins drets podeu exercir com a interessats?

Us informem que podreu exercir els drets següents:
a) Dret d’accés a les vostres dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb elles;
b) Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
c) Dret de supressió de les dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal);
d) Dret de limitació del tractament de les vostres dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, i en este cas, podrem conservar-les per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
e) Dret d’oposició al tractament de les dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. TALLERS F. GARCÍA S.A. deixarà de tractar les teves dades tret que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.
f) Dret a la portabilitat de les vostres dades, quan la base legal que ens habiliti per al vostre tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el vostre consentiment.
g) Dret a revocar el consentiment atorgat a TALLERS F. GARCÍA S.A.

Per exercir els seus drets, ho pot fer de manera gratuïta i en qualsevol moment, contactant amb nosaltres a l’adreça P.I. Can Mora Nord C/ Europa núm. 18, 08459 Sant Antoni de Vilamajor, BARCELONA, adjuntant còpia del DNI.

Tutel·la de drets: On podeu formular una reclamació?
En cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos per la nostra entitat, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de

Protecció de dades, a través d’algun dels mitjans següents:
– Seu electrònica: https://www.aepd.es
– Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
– Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517

Formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no cal l’assistència d’advocat ni procurador.

Actualitzacions: Quins canvis hi pot haver en aquesta Política de Privadesa?
TALLERS F. GARCÍA S.A. es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar-ne el compliment.
A fi de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, TALLERS F. GARCÍA S.A. ha rebut els serveis de consultoria i assessorament per part de clickDades.

POLÍTICA DE COOKIES

A la web http://www.talleresfgarcia.es (d’ara endavant, el Lloc Web) utilitzem cookies per facilitar la relació dels visitants amb el nostre contingut i per permetre elaborar estadístiques sobre les visitants que rebem.
Us informem que podem utilitzar cookies amb la finalitat de facilitar la vostra navegació a través del Lloc Web, distingir-vos d’altres usuaris, proporcionar-vos una millor experiència en l’ús d’aquest, i identificar problemes per millorar el nostre Lloc Web. Així mateix, en cas que presti el seu consentiment, utilitzarem galetes que ens permetin obtenir més informació sobre les seves preferències i personalitzar el nostre Lloc Web de conformitat amb els seus interessos individuals.

Cookie

Origen

Finalitat i més informació

_gid

Tercers

Google Analytics: S’usa per distingir els usuaris. 24 hores, de sessió.

_gat

Tercers

Google Analytics: S’usa per limitar la velocitat de petició – la limitació de la recollida de dades als llocs d’alt trànsit. 10 minuts, de sessió.

_ga

Tercers

Google Analytics: Anàlisi i mesura de visites. Conservació: 2 anys

Què són les galetes?
S’anomenen cookies a uns petits fitxers que es graven al navegador utilitzat per cada visitant de la nostra web perquè el servidor pugui recordar la visita d’aquest usuari amb posterioritat quan torni a accedir als nostres continguts. Aquesta informació no revela la seva identitat, ni dada personal, ni accedeix al contingut emmagatzemat al seu PC, però sí que permet al nostre sistema identificar-vos com un usuari determinat que ja va visitar la web amb anterioritat, va visualitzar determinades pàgines, etc. i a més permet guardar les seves preferències personals i informació tècnica com ara les visites realitzades o pàgines concretes que visiti.

En compliment de la Directiva 2009/136/CE, desenvolupada al nostre ordenament per l’apartat segon de l’article 22 de la Llei de Serveis de Societat de la Informació, seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, procedim a informar-lo detalladament de l’ús que es realitza a la nostra web.

Aquesta política de cookies té per finalitat informar-vos de manera clara i precisa sobre les cookies que s’utilitzen al nostre Lloc Web (la “Política de Cookies”). Respecte de les cookies de tercers, és a dir, aquelles que són alienes al nostre lloc web, no podem fer-nos responsables del contingut i veracitat de les polítiques de privadesa que ells inclouen, per la qual cosa la informació que us oferim és sempre amb referència a la font.
A continuació, es fa una classificació de les galetes en funció d’una sèrie de categories. No obstant això, cal tenir en compte que una mateixa galeta pot estar inclosa a més d’una categoria.

Tipus de galetes segons l’entitat que les gestiona
– Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel mateix editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
– Galetes de tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades.

Tipus de galetes segons el termini de temps que estan actives
– Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web
. – Cookies persistents: Són un tipus de cookies en què les dades segueixen emmagatzemades al terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

Tipus de galetes segons la finalitat
– Cookies tècniques: Aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, fer el procés de compra d’una comanda, fer la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

– Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris al terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.

– Cookies d’anàlisi: Són aquelles que permeten al responsable d’aquestes, el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’usa en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, a fi d’introduir millores a funció de lanàlisi de les dades dús que fan els usuaris del servei.

Respecte al tractament de dades recollides a través de les cookies d’anàlisi, tot i que no estan exemptes del deure d’obtenir un consentiment informat per al seu ús, és poc probable que representin un risc per a la privadesa dels usuaris sempre que es tracti de galetes de primera part, que tractin dades agregades amb una finalitat estrictament estadística, que es faciliti informació sobre el seu ús i s’inclogui la possibilitat que els usuaris manifestin la seva negativa sobre la seva utilització.

– Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.

– Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, cosa que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.

Actualment, la majoria dels navegadors estan configurats per defecte per bloquejar la instal·lació de cookies de publicitat o tercers al vostre equip. L’usuari pot ampliar les restriccions d’origen, impedint l’entrada de qualsevol tipus de galeta, o eliminar les restriccions esmentades, acceptant l’entrada de qualsevol tipus de galetes. Si esteu interessats en admetre cookies de publicitat o de tercers, podreu configurar el vostre navegador amb aquesta finalitat.
L’acceptació realitzada per l’usuari, fent clic al botó d’ACCEPTAR mostrat a la informació inicial sobre cookies, implica que està consentint expressament el responsable per a la seva utilització, podent exercir els seus drets i revocar el seu consentiment en qualsevol moment, a través de sol·licitud a TALLERS F. GARCÍA S.A.

A continuació us informem detalladament totes les cookies que podrien arribar a instal·lar-se des del nostre lloc web. En funció de la vostra navegació, de la configuració del vostre navegador i de l’acceptació o rebuig d’aquestes, es podran instal·lar totes o només algunes.
Cookie Finalitat Entitat Més informació (emplenar) (Origen, finalitat, temps de conservació, etc.) (emplenar) (emplenar) (emplenar)

NOTA INFORMATIVA PER A TALLERS F. GARCÍA S.A.:

Aquest quadre n’és un exemple, es pot modificar el format. La persona o empresa encarregada del manteniment de la teva web serà qui l’hagi d’afegir i OMPLIR-LO amb les galetes que realment utilitzis a la pàgina.
És possible que actualitzem la Política de Cookies del nostre Lloc Web, per això us recomanem revisar aquesta política cada vegada que accediu al nostre Lloc Web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a què usem les cookies
La finalitat de les galetes és la de facilitar a l’Usuari un accés més ràpid als Serveis seleccionats.

Si no voleu que es guardin cookies al vostre navegador o prefereix rebre una informació cada vegada que una galeta sol·liciti instal·lar-se, podeu configurar les vostres opcions de navegació perquè es faci d’aquesta manera. La major part dels navegadors permeten la gestió de les galetes de 3 formes diferents:
– Les galetes són sempre rebutjades;
– El navegador pregunta si l’usuari vol instal·lar cada galeta;
– Les galetes són sempre acceptades;

El vostre navegador també pot incloure la possibilitat de seleccionar amb detall les cookies que voleu que s’instal·lin al vostre ordinador. En concret, l’usuari pot normalment acceptar alguna de les opcions següents:
– Rebutjar les galetes de determinats dominis;
– Rebutjar les galetes de tercers;
– Acceptar cookies com a no persistents (s’eliminen quan el navegador es tanca);
– Permetre al servidor crear galetes per a un domini diferent.

Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al vostre equip podeu fer-ho mitjançant la configuració de l
Podeu trobar informació sobre com configurar els navegadors més utilitzats a les següents ubicacions:

  • Internet Explorer: Eines -> Opcions d’Internet -> Privadesa -> Configuració. Per a més informació, podeu consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.
  • Firefox: Eines -> Opcions -> Privadesa -> Historial -> Configuració Personalitzada. Per a més informació, podeu consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador.
  • Chrome: Configuració -> Mostra les opcions avançades -> Privadesa -> Configuració de contingut. Per a més informació, podeu consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador.
  • Safari: Preferències -> Seguretat. Per a més informació, podeu consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador